ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ของ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 44 ขณะนี้ถึงเวลาสิ้นสุดการลงทะเบียนทุกกิจกรรมแล้ว ขอบคุณสำหรับความสนใจ และหวังว่าจะได้พบกันใหม่ปีหน้า

Thank you for your participation in the online activities of the 44th Bangkok International Motor Show 2023. Registration for all activities is now closed. Thank you for your attention and hope to meet again next year.

Scroll to Top