Terms and Conditions

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

ซื้อบัตรเข้าชมงาน ลุ้นรับรถ

Campaign แจกรถยนต์ รถจักรยานยนต์
งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44

ซื้อบัตรเข้าชมงาน ลุ้นรับรถ เพียงตอบแบบสอบถาม

 • รางวัลที่ 1 รถยนต์ไฟฟ้า NETA V จำนวน 1 คัน มูลค่า 549,000บาท
 • รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Kawasaki KLX230 มูลค่า 145,200 บาท
 • รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ Yamaha Fazzio มูลค่า 54,900บาท
 • รางวัลที่ 4 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy Urban มูลค่า 49,900 บาท
 • รางวัลที่ 5 รถจักรยานยนต์ Suzuki Smash Fi มูลค่า 39,800 บาท
 • รางวัลที่ 6 ของที่ระลึกงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวม 50,000 บาท


กติกาและเงื่อนไข

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) “ผู้จัดงาน” “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44” ได้จัดทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ชิงโชคนี้ขึ้น โดยมีเงื่อนไขกติกาดังนี้

 1. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” คือผู้ชมงานที่ซื้อบัตรเข้าชมงานเท่านั้น
 2. “ ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องสแกน QR Code บนบัตรชมงานที่ซื้อ เพื่อกรอกแบบสอบถามบนเว็บไซต์ www.motorshow.in.th พร้อมกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขบนหางบัตรชมงานที่ซื้อเพื่อยืนยันสิทธิ์ของท่าน (1 หมายเลขบนบัตรชมงาน และ 1 บัตรประชาชน จะได้รับสิทธิ์เพื่อชิงโชคได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)
 3. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องกรอกแบบสอบถาม ฯ ให้ครบถ้วนจึงมีสิทธิ์ชิงโชค
 4. “ ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องกรอกแบบสอบถามฯ ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดงานกำหนดไว้เท่านั้น คือ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และจะสิ้นสุดในวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 20.30 น.
 5. “ผู้จัดงาน” จะจับรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามฯ ที่โชคดี ในวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 21.00 น. ต่อหน้าสักขีพยาน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ
 6. รางวัลที่ “ผู้จัดงาน” จะมอบให้ “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” (รถรางวัล) ตั้งแสดงไว้ที่บริเวณ “จุดแสดงของรางวัล” ภายในงาน
 7. “ผู้จัดงาน” จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปยัง “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” เพื่อติดต่อให้มารับรางวัล และลงประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ www.motorshow.in.th ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. และในนิตยสารภายในเครือกรังด์ปรีซ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 8. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีจะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อ “ผู้จัดงาน” ภายในกำหนดเวลา 45 วันนับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ
 9. หากพ้นกำหนด 45 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามี “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงในนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป
 10. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
 11. สำหรับรางวัลเล็กจำนวน 100 รางวัล (1 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน) “ผู้จัดงาน” จะจัดส่งของที่ระลึกงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 12. พนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการชิงโชคในครั้งนี้
 13. การตัดสินของ “ผู้จัดงาน” ถือเป็นสิทธิ์ขาด
Scroll to Top