GRAND OPENING

ไฮไลท์พิธีเปิดงาน

Highlight News
44 ปี “บางกอก มอเตอร์โชว์” ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์เผยยอดจอง ทะลุ 45,983 คัน เติบโตเพิ่ม 35%
งาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44” ประสบความสำเร็จตามคาด ส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปีนี้ยังคงอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
อ่านต่อ →
Highlight News
บางกอก มอเตอร์โชว์ 2023 เปิดฉากแล้ว ! รถยนต์รุ่นใหม่โชว์ตัวมากกว่า 50 คัน
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ประกาศความพร้อม ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เชื่อมั่นศักยภาพ ประกาศเข้าร่วมงานกว่า 40 แบรนด์
อ่านต่อ →
Highlight News
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ประกาศความพร้อม ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เชื่อมั่นศักยภาพ ประกาศเข้าร่วมงานกว่า 40 แบรนด์ พร้อมขนกองทัพยนตรกรรมจัดแสดงเต็มพื้นที่ ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ ผู้นำงานจัดแสดงรถยนต์ในประเทศไทย
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ประกาศความพร้อม ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เชื่อมั่นศักยภาพ ประกาศเข้าร่วมงานกว่า 40 แบรนด์
อ่านต่อ →
Highlight News
จัดงานประชุมและพิธีแต่งตั้งผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ งาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 44
จัดงานประชุมและพิธีแต่งตั้งผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ งาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 44
อ่านต่อ →
Scroll to Top