Highlight News

44 ปี “บางกอก มอเตอร์โชว์” ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์เผยยอดจอง ทะลุ 45,983 คัน เติบโตเพิ่ม 35%

งาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44” ประสบความสำเร็จตามคาด ส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปีนี้ยังคงอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บางกอก มอเตอร์โชว์ 2023 เปิดฉากแล้ว ! รถยนต์รุ่นใหม่โชว์ตัวมากกว่า 50 คัน

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ประกาศความพร้อม ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เชื่อมั่นศักยภาพ ประกาศเข้าร่วมงานกว่า 40 แบรนด์

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ประกาศความพร้อม ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เชื่อมั่นศักยภาพ ประกาศเข้าร่วมงานกว่า 40 แบรนด์ พร้อมขนกองทัพยนตรกรรมจัดแสดงเต็มพื้นที่ ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ ผู้นำงานจัดแสดงรถยนต์ในประเทศไทย

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ประกาศความพร้อม ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เชื่อมั่นศักยภาพ ประกาศเข้าร่วมงานกว่า 40 แบรนด์

จัดงานประชุมและพิธีแต่งตั้งผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ งาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 44

จัดงานประชุมและพิธีแต่งตั้งผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ งาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 44

Scroll to Top