คุณณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเข้าเยี่ยมชมงาน